Vẽ tranh anime, Nhật bình, trang phục cổ Việt Nam

Khi bạn là dân tradi nhưng giả vờ biết digi:D

Category
:
Cartoon style
Artist
:
Céo
Posted date
:
21-11-2020 14:32

Previous/ Next
  

Naib Wanwan 3 năm trước
Bức này đẹp nè, nhưng tui thấy phần đổ bóng bên dưới áo hơi bị fail á 🤔

Copyright by deadline247.com